Merry Christmas and a Happy New Year 2016
Image
 
Με ομοψυχία η Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής

Εποικοδομητικές οι εργασίες των συνέδρων

Με συμμετοχή αντιπροσώπων/Οργανισμών μελών του ΣΑΕ Ωκεανίας από διάφορες πολιτείες της Αυστραλίας και μελών Ομογενειακών οργανισμών και Ιδρυμάτων σαν παρατηρητές , ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της Ετήσια Γενικής Συνέλευσης του ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Ιουνίου 2015 στο Σύδνεϋ.

Στη Συνέλευση προήδρευσε ο Συντονιστής ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής Γιώργος Αγγελόπουλος, με τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου Γιάννη Μπέλλα - Αναπληρωτή Συντονιστή, Δημήτρη- Κανελλάκο Γραμματέα, Χάρρη Δαννάλη – Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Σύδνεϋ και της Ομοσπονδίας Ελληνικών Ορθ. Κοινοτήτων Αυστραλίας, τον Πανεπ. Καθηγητή. Ανδρέα Ευδοκίου από την Κυπριακή Κοινότητα ΝΑ τον πρώην Συντονιστή του ΣΑΕ Ωκεανίας Κώστα Βερζάγια και με την παρουσία του ορκωτού λογιστή Καμάλ Θακκάρ από την Λογιστική εταιρεία Rothsay Accounting Services.

Της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης προηγήθηκε με φυσική παρουσία συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου όπου συζητήθηκαν οι διαδικασίες στην θεματολογία της Γενικής Συνέλευσης και μια σειρά από ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με την ομογένεια και οι τελευταίες εξελίξεις για την πορεία του οργανισμού.

Οι εργασίες της Συνέλευσης άρχισαν με την ανάγνωσή και έγκριση των πρακτικών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 29 Ιουνίου 2014, την έγκριση των οικονομικών στοιχείων και της οικονομικής αναφοράς για το 2014 και το διορισμό ορκωτού λογιστή για το τρέχον οικονομικό έτος.


Image

Από τα δεξιά προς τα αριστερά:

Χάρης Δανάλης, Γιώργος Αγγελόπουλος, Δημήτρης Κανελλάκος, Γιάννης Μπέλλας, Ανδρέας Ευδοκίου, Κων/νος Χαραλαμπίδης και Κώστας Βερτζάγιας.


Ακολούθησε λεπτομερειακή αναφορά του Συντονιστή, για τις δραστηριότητες του ΣΑΕ Ωκεανίας, και τις ενέργειες του Συντονιστικού για την ανασυγκρότηση και λειτουργικότητα του Οργανισμού στην περιφέρεια Ωκεανίας και τις κινήσεις προς την ελληνική πολιτεία για να προχωρήσει όσο το δυνατό συντομότερα στην δραστηριοποίηση της Επιτροπής Επεξεργασίας του Νομοσχεδίου για την Οργάνωση του ΣΑΕ.

Έγινε σύντομη αναφορά για την ενοποίηση των Οργανισμών που τελούν υπό την αιγίδα του ΣΑΕ Ωκεανίας «Φύτεψε τις Ρίζες/’Ένα δέντρο στην Ελλάδα» και το’’ Ομογενειακό Ταμείο Έκτακτων Αναγκών(ΟΤΕΑ)» σε ένα οργανισμό τον ΟΤΕΑ για την όσο το δυνατό καλύτερη λειτουργία του.

Με την ευκαιρία της ενοποίησης των Οργανισμών ο Συντονιστής αναφέρθηκε για την σημαντική μέχρι σήμερα οικονομική συμβολή των Οργανισμών για την ενίσχυση πυροπαθών, αναδασώσεων και άλλων οικονομικών ενισχύσεων, στον Νομό Ηλείας, στην Αρκαδία και στην Εύβοια, για τις μεγάλες πυρκαγιές στην Βικτόρια , για τις πλημύρες στο Κουήνσλαντ και πρόσφατα οικονομική συμβολή μέσω της Κεφαλληνιακής πατριάς ενίσχυσης σεισμοπαθών στην Κεφαλονιά , για τις πλημύρες στην Σερβία, οικονομική συμβολή προς την Ομοσπονδία Κυπριακών Κοινοτήτων Αυστραλίας για ενίσχυση συμπατριωτών μας με κοινωνικές ανάγκες στην μεγαλόνησο και ακόμα οικονομική ενίσχυση στους έλληνες γιατρούς χωρίς σύνορα.

Συζητηθήκαν οι Πανελλήνιοι Αγώνες Ωκεανίας και η αναβολή τους για το τρέχον έτος όπως αποφασίστηκε από το Συντονιστικό Συμβούλιο για να αλλάξει η οργανωτική δομή των αγώνων. . Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών για την πορεία των Αγώνων και αποφασίστηκε ομόφωνα να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίας για τη συγκρότηση νέας οργανωτικής και οικονομικής επιτροπής με συμμετοχή ομογενειακών οργανισμών και παραγόντων και να πραγματοποιούν οι Πανελλήνιοι Αγώνες Ωκεανίας κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους 2016 στο Σύδνεϋ.

Η Συνέλευση στη συνέχεια ασχολήθηκε με τρέχοντα θέματα που αφορούν την ομογένεια σε σχέση με την πατρίδα , αλλαγές στα φορολογικά και συνταξιοδοτικά , την ταξιδιωτική Οδηγίας της Αυστραλέζικης Κυβέρνησης για την Ελλάδα , τη δρομολόγηση προς την Βουλή των ελλήνων της διακρατικής Συμφωνίας με την Αυστραλία για τη χορήγηση βίζας σε 500 άτομα ,ηλικίας 18-30 ετών , με δικαίωμα εργασίας έως ένα χρόνο και άλλα θέματα.

Αναφέρθηκε από τον συντονιστή και παρουσιάστηκε αναλυτικά από τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητα ΝΝΟ Κοινότητας Σύδνεϋ και στη συνέχεια ι συζητήθηκε διεξοδικά η πρόταση της Αυστραλιανής κυβέρνησης προς την προς την Ελληνική κυβέρνηση για τροποποίηση της « Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης Ελλάδας- Αυστραλίας» που πιστεύεται ότι θα επηρεάσει δυσμενώς τους έλληνες συνταξιούχους που εισπράττουν συνταξιοδοτική παροχή βάσει της εσωτερικής νομοθεσίας της Αυστραλίας και επιλέξουν να φύγουν από την Αυστραλία ή να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για μεγάλες χρονικές περιόδους, μετά την 1 Ιουλίου 2014.

Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ορθόδοξης κοινότητας ΝΝΟ και της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Αυστραλίας, όπως αναφέρθηκε, θα γίνουν προσπάθειες ενημέρωσης της οργανωμένης και μη ομογένειας για κοινή δράση μέσα από επαφές και συγκεντρώσεις για τις δυσμενείς συνέπειες που προκαλεί σε ομογενείς συνταξιούχους η πρόταση της Αυστραλιανής Κυβέρνησης για τροποποίηση της συμφωνίας στο πλαίσιο της εφαρμογής της. Η ενέργειες των οργανισμών μας θα έχουν αποδέκτες και τι δύο κυβερνήσεις για το σημαντικό και ζωτικό αυτό θέμα.

Στα διάφορα θέματα η Συνέλευση ενημερώθηκε για την επιστολή της Κοινότητας Μελβούρνης προς την ΓΓΑΕ για την μη συμμετοχή της στην σημερινή συνέλευση .Τα μέλη έκριναν μέσα από μια εποικοδομητική συζήτηση ότι φαίνεται ότι δεν υπάρχει προφανώς πλήρη ενημέρωση της Κοινότητας για το ΣΑΕ στην Περιφέρεια Ωκεανίας και ειδικά για τις απόψεις και θέσεις του για τη δημιουργία ενός νέου αντιπροσωπευτικού οργάνου του απανταχού ελληνισμού ,για ένα νέο ΣΑΕ . Κρίθηκε δε ότι όπως έχουν τα νέα δεδομένα ότι τέτοιες μονομερείς ς κινήσεις δεν συμβάλουν στη δημιουργία ισχυρών αντιπροσωπευτικών ομογενειακών οργάνων όσο καλοπροαίρετες και αν είναι.

Η Συνέλευση έκλισε τις εργασίες της με τις ευχαριστίες του Προεδρείου για όσους συμμετείχαν στις εργασίες της Συνέλευσης αλλά επίσης και για όλους εκείνους που στάθηκαν υποστηρικτικά στην πορεία του Θεσμικού Οργάνου μέχρι σήμερα και με την ελπίδα ότι οι αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί από την ελληνική πολιτεία για ένα νέο ΣΑΕ θα συνεχιστούν για να δώσουν μια νέα δυναμική στο αντιπροσωπευτικό όργανο της ομογένειας για την επίλυση προβλημάτων και ζητημάτων που αφορούν τον απανταχού ελληνισμό σε σχέση κυρίως με τη Πατρίδα.

Σύδνεϋ 29/6/15

 
Happy Easter 2015
Image
 
Άλυτα παραμένουν τα ζωτικά θέματα της Ομογένειας

Ενώ η Ελλάδα προσέρχεται την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις κάλπες για τίς πρόωρες και ίσως τις πιο κρίσιμες κοινοβουλευτικές εκλογές στην μεταπολιτευτική της ιστορία, δεν μπορούμε παρά να επανέλθουμε στο μέγα θέμα της ψήφου των Αποδήμων Ελλήνων.

Υπενθυμίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια έγιναν διάφορες προσπάθειες ώστε να υλοποιηθεί επιτέλους η επιταγή του Συντάγματος (άρθρο 51) που ορίζει πως «Νόμος που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών μπορεί να ορίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια.»

Δυστυχώς, οι προσπάθειες αυτές δεν απέδωσαν μέχρι σήμερα τα δέοντα. Με λύπη διαπιστώνουμε ότι ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδος δεν έλαβε υπόψη, για άλλη μία φορά, το πάγιο αυτό αίτημα των Ελλήνων του εξωτερικού.

Σήμερα, όλες σχεδόν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχουν στους πολίτες των που διαμένουν στο εξωτερικό το δικαίωμα συμμετοχής στις εθνικές βουλευτικές εκλογές. Οι Ομογενείς και Απόδημοι αυτών των χωρών ψηφίζουν είτε με την μέθοδο της επιστολικής ψήφου, είτε σε εκλογικά τμήματα που οργανώνονται στις κατά τόπους πρεσβείες και προξενικές αρχές, είτε με συνδυασμό των δύο αυτών μεθόδων. Επιπλέον, ορισμένες χώρες παρέχουν τη δυνατότητα χρήσεως της ηλεκτρονικής ψήφου. Να επισημανθεί, επίσης, ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιπροσθέτως θεσμοθετήσει την εκλογή και εκπροσώπων των αποδήμων πολιτών τους στα εθνικά τους Κοινοβούλια (π.χ. Ιταλία, Πορτογαλία, Γαλλία) .

Κάποιες παλαιότερες προσπάθειες δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη πλειοψηφία βουλευτών, με αποτέλεσμα να μην ψηφισθούν τα σχετικά Νομοσχέδια. Έκτοτε το θέμα πέρασε στις ελληνικές πολιτικές καλένδες. Οι Έλληνες ψηφοφόροι του Εξωτερικού, όμως, συνεχίζουν να έχουν την απαίτηση να γίνει σεβαστό το δικαίωμά τους να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή της γενέτειρας. Το μόνο που απομένει είναι η ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο του σχετικού εκτελεστικού νόμου.

Είναι πράγματι λυπηρό για την Ομογένεια το γεγονός ότι ούτε οι Κυβερνήσεις, αλλά ούτε και κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στις προεκλογικές τους ομιλίες, συμπεριέλαβαν έστω και ακροθιγώς το μέγα αυτό θέμα της ψήφου των Αποδήμων. Απλώς το αγνόησαν. Και μόνον στο "παρά πέντε", οχληθέντες από ομογενείς δημοσιογράφους, με συνεντεύξεις σκιαγράφησαν τις θέσεις τους. Και πάλι, όμως, ακούσαμε ευχολόγια και όχι συγκεκριμένα σχέδια λύσεων. Και μακριά, φυσικά, από δεσμεύσεις...

Κι όμως, η μεγάλη δεξαμενή των Αποδήμων, αυτό το υγιές κομμάτι του Ελληνισμού, θα μπορούσε να αποτελέσει την ανανεωτική πνοή στη δημόσια ζωή της γενέτειρας, που τόσο μεγάλη ανάγκη την έχει η Πατρίδα μας!

Είναι πλέον καιρός να κατανοήσουμε όλοι ότι η Ελλάδα μπορεί να βοηθηθεί τα μέγιστα απο τον Απόδημο Ελληνισμό. Απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά και υποχρέωση της Πατρίδoς, είναι να αγκαλιάσει τους ξενητεμένους Ελληνες σε μία αμφίδρομη σχέση αλληλοϋποστήριξης και αλληλοσεβασμού.

Υπάρχουν πολλά δίκαια αιτήματα των Oμογενών τα οποία εκκρεμούν και τα οποία αφορούν στην παιδεία, τη φορολογία, τις συντάξεις παλιννοστούντων, την ταυτότητα Ομογενούς αλλά και την αποκατάσταση των μικροομολογιούχων. Όλα αυτά αλλά και αρκετά άλλα, όπως η στήριξη των εθνικών θεμάτων και διεκδικήσεων, είναι αναγκαίο να προσεγγιστούν με σοβαρότητα έτσι ώστε να δοθούν, επιτέλους, σωστές λύσεις.

Η Ελλάδα πρέπει να συμπεριλάβει την Ομογένεια στον στρατηγικό σχεδιασμό της για το μέλλον της Πατρίδoς καθώς αυτή αποτελεί αναπόσπαστο, ζωτικό και δυναμικό κομμάτι του εθνικού κορμού.

Μόνο έτσι θα δραστηριοποιηθεί ξανά ο Ελληνισμός του Εξωτερικού και θα βοηθήσει ολόψυχα στην ανάσχεση του αρνητικού κλίματος και στην αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδoς.

Κάθε άλλη κίνηση εκ μέρους του μητροπολιτικού κέντρου ή τυχόν αδράνεια του, θα αποβεί εις βάρος και των δύο πλευρών, και της Πατρίδoς και της Ομογένειας.

Δρ.Όλγα Σαραντοπούλου

Γραμματέας ΣΑΕ

20.01.15

 
Merry Christmas 2014
Image
 
Οικονομική συμβολή προς Πλημμυροπαθείς της Σερβίας και Σεισμοπαθείς στην Κεφαλονιά

ImageHellenic Emergency Relief Fund Inc.
Ομογενειακό Ταμείο Εκτάκτων Αναγκών Inc.
Υπό την αιγίδα του ΣΑΕ Ωκεανίας & Άπω Ανατολής

Η Διοίκηση του Ομογενειακού Ταμείου Έκτακτων Αναγκών προχώρησε σύμφωνα με απόφασή της στην ενίσχυση πλημμυροπαθών στην Σερβία. Σχετική επιταγή παραδόθηκε στον Γενικό Πρόξενο της Σερβικής Δημοκρατίας στο Σύδνεϋ Branko Radosevic /Ambassador από μέρους στελεχών του Ταμείου Κώστα Παιπέτη και Βασίλη Μηνά και παρουσία του Έλληνα Πρόξενου στο Σύδνεϋ δρ Σταύρου Κυρίμη. Επίσης το Ομογενειακό Ταμείο αποφάσισε να ενισχύσει την ερανική προσπάθεια της Κεφαλληνιακής Αδελφότητας του Σύδνεϋ για ενίσχυση σεισμοπαθών στο νησί της Κεφαλονιάς.

 
Το Προεδρείο του ΣΑΕ αποχαιρετά τον αείμνηστο Θεόδωρο Σπυρόπουλο

Image Είναι ιδιαίτερα οδυνηρό για όλους μας, να αποχαιρετούμε για το μεγάλο ταξίδι έναν δυναμικό συνεργάτη, έναν άξιο συνοδοιπόρο για πολλά χρόνια, ένα ευπατρίδη ηγέτη και κυρίως έναν αγαπημένο φίλο.

Ο Θεόδωρος Σπυρόπουλος, δεν είναι πια αναμεσά μας.

Μας εγκατέλειψε για άλλα μονοπάτια, διαφορετικά και μας άφησε μόνους να συνεχίσουμε την ανηφόρα.

Είμασταν μαζί στο Προεδρείο του ΣΑΕ από τον Ιανουάριο του 2007 και περάσαμε πολλά, εύκολα αλλά και δύσκολα, ευχάριστα αλλά και δυσάρεστα, όμως πάντα μας ένωνε η συμβουλή του , η αγάπη του, ο συνετός του λόγος.

Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τους αγώνες του για την ελληνική γλώσσα, τα ζωτικά εθνικά μας θέματα, την ανακούφιση του συνανθρώπου και το περιβάλλον.

Οι ιδέες του, οι προτροπές του και τα οράματά του είναι μια παρακαταθήκη για όλους μας.

Αγαπητοί μας Έρρικα και Μαριάννα,

Τα πιο ειλικρινή θερμά μας συλλυπητήρια, την συμπάθεια και την αγάπη μας.

Αγαπητέ μας Τέντ, καλό σου ταξίδι.

Οι συνάδελφοι και φίλοι σου στο Προεδρείο του Σ.Α.Ε. από το 2007

Στέφανος Ταμβάκης, Όλγα Σαραντοπούλου, Κώστας Δημητρίου, Γιάννης Δάγωνας, Νικηφόρος Νικολαϊδης, Γιώργος Αμαραντίδης, Ιβάν Σαββίδης, Γιώργος Αγγελόπουλος, Χάρης Γκουβέλης, Φίλιπ Κρίστοφερ.

 
Απεβίωσε ο Συντονιστής του ΣΑΕ ΗΠΑ Θόδωρος Σπυρόπουλος
Image

Απεβίωσε 25 Σεπτ. στο Σικάγο, σε ηλικία 75 χρονών, ο Θόδωρος Σπυρόπουλος, μετά πολύμηνη μάχη με την ”επάρατη”… Ο Θεόδωρος, είχε γεννηθεί στα Καλάβρυτα (Αύγουστο 1939). Στις ΗΠΑ -Σικάγο- από 1964. ‘Ηταν παντρεμένος με την Έρικα Νίκμαν Σπυρόπουλος και είχαν μια κόρη, την Μαριάννα. Δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στις ΗΠΑ σε χημικά και πετρελαϊκά προϊόντα. ‘Ηταν φιλάνθρωπος και ασχολήθηκε δραστήρια με την οργανωμένη Ομογένεια από 1990 (Ομοσπονδίες, ΣΑΕ κ.ά.).

Ο Θόδωρος Σπυρόπουλος είχε διατελέσει Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνο-Αμερικανικών Ομοσπονδιών, Περιφερειάρχης του Παγκόσμιου Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) και Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνο-Αμερικανικών Σωματείων Ιλινόις.

Οι ομογενειακές οργανώσεις κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με ζήλο και γενναιοδωρία τη μεγάλη υπόθεση της Ελληνικής Παιδείας στην Αμερική και ο οποίος ήταν γνωστός για την φιλανθρωπία του τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ελλάδα.

Δήλωση του Συντονιστή ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής Γιώργου Αγγελόπουλου

Ο Πρόωρος και άδικος Θάνατος του Περιφερειάρχη του ΣΑΕ ΗΠΑ Θόδωρου Σπυρόπουλου μας γέμισε μεγάλη Θλίψη.

Το πρώην συνεργάτη μας στην ηγεσία του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού θα τον θυμόμαστε για την Φιλανθρωπία του, την Φιλοπατρία του , την προώθηση των ελληνικών αξιών και τις ενέργειες του για τα μεγάλα ζητήματα του Ελληνισμού αλλά για τις θέσεις και πρωτοβουλίες του για ένα ΣΑΕ, λειτουργικό, ανεξάρτητο, αυτοχρηματοδοτούμενο και αντιπροσωπευτικό θεσμικό όργανο του απανταχού ελληνισμού.

Από μέρους του Συντονιστικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ωκεανίας και Άπω Ανατολής εκφράζω τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια μας στην οικογένεια, στους συγγενείς και οικείους του εκλιπόντος .

 
Ολοκληρωθήκαν με επιτυχία οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε  η Συνέλευση του ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής την Κυριακή 29 Ιουνίου 2014 στο Σύδνεϋ με παρουσία αντιπροσώπων  Ομογενειακών  ΜΜΕ και παρατηρητών  που ενδιαφέρονταν για την πορεία του ΣΑΕ.

Δεκάδες αντιπρόσωποι  μέλη του ΣΑΕ Ωκεανίας έλαβαν μέρος στις εργασίες της Συνέλευσης μέσα σε ένα  κλίμα καλής  διάθεσης στην προσπάθεια  να προετοιμάσουν την πορεία του νέου Θεσμικού  Οργάνου  στη βάση του Νέου Νομοσχεδίου που ετοιμάζεται από την Επιτροπή Επεξεργασίας για την « Οργάνωση του ΣΑΕ»

Στην  έδρα της Συνέλευσης ο Συντονιστής του ΣΑΕ Ωκεανίας κ. Γιώργος Αγγελόπουλος  , τα μέλη το Συντονιστικού Συμβουλίου   από το Σύδνεϋ κ. Χάρης Δανάλης, και Μιχάλης Χριστοδούλου, από την Μελβούρνη οι κ. Κανελάκος, από την Κουηλάνδη ο κ.Γιάννης  Μπέλας , ο πρώην Συντονιστής του ΣΑΕ Ωκεανίας κ. Κώστας Βερτζάγιας  και από την Λογιστική  Εταιρεία η  Κυρία  Ντίνα Μαλαξού.
Image 
Read more...
 
Ενημέρωση από τον ΥΦΥΠΕΞ Κ. Γεροντόπουλο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της

ImageΟ Υφυπουργός Εξωτερικών, Κυριάκος Γεροντόπουλος, ενημέρωσε σήμερα, Τετάρτη 29 Ιανουαρίου, την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής για τα θέματα της αρμοδιότητας του.

Ο κ. Γεροντόπουλος τόνισε αρχικά ότι είναι περήφανος για τους Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι αποτελούν την καλή εικόνα της Ελλάδας και ανέφερε ότι, κατά το διάστημα που βρίσκεται στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών, σε όσες χώρες μετέβη, έγινε δεκτός θερμά από τους ομογενείς μας και τις κυβερνήσεις των χωρών τους.

Αναφέρθηκε, επίσης, στο μεγάλο έργο και το σημαντικό ρόλο της Εκκλησίας. «Η Εκκλησία μας στο εξωτερικό είναι πόλος συσπείρωσης των Ελλήνων. Τα Πατριαρχεία μας αποτελούν τα προκεχωρημένα φυλάκια του Χριστιανισμού και του Ελληνισμού», επεσήμανε ο κ. Υφυπουργός και τόνισε παράλληλα τη μεγάλη σημασία της διάδοσης της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού. Ανέφερε παραδείγματα από τις επισκέψεις του στην Κορέα, την Αρμενία και την Ουγγαρία, όπου λειτουργούν και έδρες Νεοελληνικών Σπουδών και δήλωσε ότι «παρά τη δεδομένη οικονομική κρίση, προσπαθούμε να ενισχύσουμε τα ελληνικά σχολεία μέσω της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού».

Ο κ. Γεροντόπουλος αναφέρθηκε στο νέο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) και τόνισε τη σημασία συναίνεσης στο νομοσχέδιο που θα έρθει για ψήφιση στη Βουλή, ώστε να εγκριθεί με ευρύτατη πλειοψηφία, δηλώνοντας ότι: «Είμαι έτοιμος να συζητήσω για όλα τα θέματα, είτε περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο είτε όχι. Υπάρχουν διάφορες απόψεις για το θέμα της εκπροσώπησης, αν δηλαδή θα έχουν δικαίωμα ψήφου στο ΣΑΕ μόνο οι οργανώσεις ή τα φυσικά πρόσωπα ή εάν θα υπάρξει ένας συνδυασμός των δύο. Στόχος μας πάντως είναι να υπάρξει συναίνεση απ’ όλα τα κόμματα στο θέμα του ΣΑΕ και του Απόδημου Ελληνισμού γενικότερα, και το νομοσχέδιο να ψηφιστεί με ευρύτατη αποδοχή».

Αποσαφήνισε, παράλληλα, ότι βασικός στόχος του είναι να ολοκληρωθεί το ταχύτερο η διαδικασία. «Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την εμπειρία των ετών που λειτουργούσε το ΣΑΕ και να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη». Σημείωσε, τέλος, ότι το ΣΑΕ είναι ένα όργανο απόλυτα χρήσιμο, το οποίο πρέπει να είναι ισχυρό ώστε να μπορεί να επηρεάζει κοινοβούλια και κυβερνήσεις για τα εθνικά μας θέματα σε όλο τον κόσμο και παράλληλα να μεταφέρει τον παλμό, τα προβλήματα και τις απόψεις του Απόδημου Ελληνισμού στην εκάστοτε κυβέρνηση.

( Δελτίο Τύπου ΓΓΑΕ 30/1/14)

 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Results 1 - 11 of 27

Login Form


Lost Password?