Δημόσια διαβούλευση για το νέο πλαίσιο αρχών της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά

 Με στόχο τη συγκρότηση μιας συνεκτικής και συνθετικής πρότασης, που θα αποτυπωθεί τους αμέσως επόμενους μήνες σε νομοθετική πρωτοβουλία, ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά, του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μέσω της ιστοσελίδας: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=648

Σκοπός του Υπουργείου είναι να ανασυγκροτήσει, με βάση τα νέα δεδομένα, τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό και ταυτόχρονα να αναδείξει τον εξέχοντα ρόλο που παίζει η ζωντανή δύναμη της διασποράς στη σύγχρονη εποχή, τόσο για την ελληνική ταυτότητα όσο και για την ιδιότητα του πολίτη του κόσμου.

«Καλούμε κάθε πολιτικό και κοινωνικό φορέα της διασποράς και όλους τους ενδιαφερόμενους, να αποτελέσουν κύτταρα διαλόγου και προτάσεων για την συνδιαμόρφωση μιας κοινά αποδεκτής «χάρτας» για την ελληνόγλωσση διαπολιτισμική εκπαίδευση της διασποράς. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε νέα ιδέα και κάθε εποικοδομητική παρατήρηση που θα κινείται σε μια ανανεωτική κατεύθυνση για τα θέματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης», τονίζει η αναπληρώτρια Υπουργός, Φώφη Γεννηματά.

Τα παιδία διαβούλευσης, αφορούν στη σχέση ελληνικού κράτους και ελληνισμού της διασποράς με έμφαση σε θέματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, αλλά και ενίσχυσης της ελληνικής ταυτότητας. Επίσης, στην αποτίμηση των σημερινών δομών παροχής ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης σε σχέση με την παιδαγωγική τους καταλληλότητα, την αποτελεσματικότητά τους, το κόστος και τις προοπτικές κοινωνικο-οικονομικής ένταξης των νέων γενιών ελληνικής καταγωγής στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης.

Αναζητούνται, παράλληλα, τα σημεία στο ισχύον για κάθε χώρα ή περιοχή σύστημα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, τα οποία χρήζουν αναθεώρησης ή ενίσχυσης και προτάσεις για την καλύτερη σύνδεση των μορφών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης με τα κατά τόπους εκπαιδευτικά συστήματα. Τέλος, η κατάθεση προτάσεων για εναλλακτικές εκπαιδευτικές πολιτικές και δομές υποστήριξης της παρουσίας της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο, με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της ομογένειας.

Εκτός από τα 4 πεδία διαβούλευσης, αναρτώνται και 10 προτάσεις. Η ιστοσελίδα (http://www.opengov.gr/ypepth/?p=648), θα είναι ανοικτή σε σχόλια έως τις 11 Μαρτίου 2011, και ώρα 23:59.

Επιστολή Γεννηματά προς το ΣΑΕ