Οι 4οι διετείς Πανελλήνιοι Αθλητικοί Αγώνες Ωκεανίας διεξάγονται φέτος στο Ντάργουϊν 29 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου και αποτελούν συνέχεια των αγώνων στο Σύδνεϋ το 2005, στην Αδελαΐδα το 2007 και στη Μελβούρνη το 2009, που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία για τα ομογενειακά χρονικά παγκοσμίως και αποδείχτηκαν μια μοναδική εμπειρία για την ελληνική νεολαία, το φυτώριο ελληνισμού στην Ωκεανία.

Παρά τα σχετικά περιορισμένα διαθέσιμα μέσα, οι αγώνες διοργανώνονται μέχρι σήμερα με μεγάλη επιτυχία από κάθε άποψη με στόχο τη διασύνδεση των νέων γενεών ελληνοπαίδων της Ωκεανίας και την προβολή του ελληνικού πολιτισμού και πολιτιστικού κληροδοτήματος στο ντόπιο στοιχείο, γεγονός που επιτεύχθηκε με μεγάλη επιτυχία. Η σύμπνοια και τεράστια προσπάθεια πολλών οργανώσεων-μελών του ΣΑΕ Ωκεανίας και της ευρύτερης Ελληνικής ομογένειας στην Ωκεανία, επέφερε εξαιρετικά αποτέλεσμα.

Οι Αγώνες στο Ντάργουϊν με διοργανωτικό φορέα την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Βόρειας Αυστραλίας και τοπικούς ομογενειακούς οργανισμούς με την γενναιόδωρη υποστήριξη της Πολιτειακής Κυβέρνησης Βόρειας Επικράτειας, του επιχειρηματικού κόσμου και του ΣΑΕ Ωκεανίας, αναμένεται να ανεβάσουν αυτή τη σημαντική αθλητική διοργάνωση ακόμα πιο ψηλά, από κάθε άποψη.

Είναι γενική η εντύπωση ότι οι Πανελλήνιοι Αθλητικοί Αγώνες Ωκεανίας αποτελούν ένα μοναδικό όχημα προβολής του ελληνικού στοιχείου στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία και συσπείρωσης σημαντικής μερίδας δυναμικών στοιχείων της ελληνικής νεολαίας, δημιουργώντας πυρήνες που θα συνεχίσουν την προαγωγή του ελληνικού πολιτισμού στην περιφέρεια Ωκεανίας.

Οι Πανελλήνιοι Αθλητικοί Αγώνες Ωκεανίας -μια πρωτοβουλία του ΣΑΕ Ωκεανίας- έχουν σαν στόχο να κεντρίσουν το ενδιαφέρον και άλλων περιφερειών του ΣΑΕ παγκοσμίως για να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας, δημιουργώντας τις αναγκαίες προϋποθέσεις διοργάνωσης στην Ελλάδα και ιδανικά στο χώρο της αρχαίας Ολυμπίας, Πανελλήνιων Αθλητικών Αγώνων Ελλήνων Εξωτερικού.

Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων

 

 

 

 

Oceania Pan-Hellenic Sports Games - Darwin 2011

The 4th biennial Oceania Pan-Hellenic Sports Games held this year in Darwin, September 29 to October 2, come as a continuation of the Games in Sydney 2005, in Adelaide 2007 and in Melbourne 2009, a great success in the history of Hellenic communities worldwide which proved a unique experience for Hellenic youth, the Hellenism nursery in Oceania.

Despite relatively limited resources availability, the games are held so far with great success in every respect, bringing together new generations of Oceania youth of Hellenic background and promoting with great success the Greek civilization and cultural legacies to the local society. The unity and tremendous effort of many SAE Oceania member-organizations and of the wider Greek community in Oceania, produced excellent results.

This year’s Games in Darwin -organized by the Greek Orthodox Community of Northern Australia and local Hellenic Associations, with the generous support of the Northern Territory Government, local businesses and SAE Oceania- is expected to upgrade this important sporting event even higher, in every aspect.

By common belief, Oceania Pan-Hellenic Sports Games is a unique promotional vehicle of the Hellenic communities in Australia and New Zealand, clustering a significant portion of dynamic youth of Hellenic background and creating a core which will continue to promote Hellenic culture in Oceania.

The Oceania Pan-Hellenic Sports Games, an initiative of SAE Oceania, are aimed to motivate interest in other regions of SAE worldwide to follow our example, creating the necessary conditions for organizing World Pan-Hellenic Sports Games in Greece, ideally at ancient Olympia.

The Games Organizing Committee.

http://www.youtube.com/v/wngS-DzquN0?version=3&hl=en_US