Ολοκληρωθήκαν με επιτυχία οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε  η Συνέλευση του ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής την Κυριακή 29 Ιουνίου 2014 στο Σύδνεϋ με παρουσία αντιπροσώπων  Ομογενειακών  ΜΜΕ και παρατηρητών  που ενδιαφέρονταν για την πορεία του ΣΑΕ.

Δεκάδες αντιπρόσωποι  μέλη του ΣΑΕ Ωκεανίας έλαβαν μέρος στις εργασίες της Συνέλευσης μέσα σε ένα  κλίμα καλής  διάθεσης στην προσπάθεια  να προετοιμάσουν την πορεία του νέου Θεσμικού  Οργάνου  στη βάση του Νέου Νομοσχεδίου που ετοιμάζεται από την Επιτροπή Επεξεργασίας για την « Οργάνωση του ΣΑΕ»

Στην  έδρα της Συνέλευσης ο Συντονιστής του ΣΑΕ Ωκεανίας κ. Γιώργος Αγγελόπουλος  , τα μέλη το Συντονιστικού Συμβουλίου   από το Σύδνεϋ κ. Χάρης Δανάλης, και Μιχάλης Χριστοδούλου, από την Μελβούρνη οι κ. Κανελάκος, από την Κουηλάνδη ο κ.Γιάννης  Μπέλας , ο πρώην Συντονιστής του ΣΑΕ Ωκεανίας κ. Κώστας Βερτζάγιας  και από την Λογιστική  Εταιρεία η  Κυρία  Ντίνα Μαλαξού.
Image 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τα πρακτικά της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 16/6/2013, τα οικονομικά για το 2013 , την Ετήσια Αναφορά Δραστηριοτήτων από το Συντονιστή για τον χρόνο που πέρασε και το διορισμό Ορκωτού Λογιστή για τον 2014. . Ειδική Αναφορά έγινε για τους Πανελλήνιους Αγώνες Ωκεανίας που πραγματοποιηθήκαν με επιτυχία στην Καμπέρα από 18-20 Οκτωβρίου 2013 με συμμετοχή 700 νέων από όλη την Αυστραλία. Με οργανωτικούς Φορείς την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Καμπέρας και την Ελληνική Λέσχη και την υποστήριξη της Πολιτειακής Κυβέρνησης, χορηγών, ιδιωτών ,επιχειρήσεων και Ομογενειακών Οργανισμών.

Στη Συνέχεια η Γενική Συνέλευση και πάλι με ομόφωνες ψηφοφορίες αποφάσισε να ανανεώσει τη θητεία του Συντονιστή ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής κ Γιώργου Αγγελόπουλου και των μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου για να δρομολογηθεί η πορεία του ΣΑΕ Ωκεανίας μέχρι και τις Περιφερειακές Συνελεύσεις που θα πραγματοποιηθούν με βάση το Νέο Νόμο περί ΣΑΕ και μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και τη ψήφιση του από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Για το Σχέδιο νόμου που προωθήθηκε πρόσφατα στην Επιτροπή Επεξεργασίας από κ.Σάββα Αναστασιάδη Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς έγινε συζήτηση από τα μέλη της Συνέλευσης ύστερα από επισημάνσεις που έγιναν από τα μέλη του Προεδρείου της.

Κατ’ αρχάς εκφράστηκε από τα μέλη η άποψη ότι ετοιμάζεται ένα Νομοσχέδιο χωρίς την άποψη τις ομογένειας. Θα ήταν επιθυμητό το Νομοσχέδιο να σταλεί στις Οργανώσεις και να δοθεί χρόνος να τοποθετηθούν πάνω στα προτεινόμενα άρθρα.

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των αντιπροσώπων πάνω σε θέματα όπως η «Κατάργηση της Γενικής Συνέλευσης» , Η Εκλογή Προέδρου του ΣΑΕ από τα μέλη του Προεδρείου. Διαφοροποίηση στα όργανα του ΣΑΕ. Η συμμετοχή των Νομικών Προσώπων μέσω αντιπρόσωπων στη βάση της δύναμης των μελών των Οργανισμών. Η εκλογή του Συντονιστή στις Περιφερειακές Συνέλευσεις και το ασυμβίβαστο ενός « Φυσικού Προσώπου» και ενός αντιπροσώπου « Νομικού Προσώπου», Η Νομική Οντότητα του ΣΑΕ. Η δέσμευση της Πολιτείας να ζητεί υποχρεωτικά την άποψη του ΣΑΕ για θέματα και ζητήματα που αφορούν άμεσα τον απανταχού Ελληνισμό. Ο προβληματισμός για το πλάτεμα του ΣΑΕ και με « Φυσικά Πρόσωπα» κ.α

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και εξουσιοδοτήσει το νέο Συντονιστικό Συμβούλιο να επεξεργαστεί μια σειρά από προτάσεις πάνω στο Νομοσχέδιο όπως εκφράστηκαν οι αντιπρόσωποι των Οργανισμών στη Γενική Συνέλευση και να προωθηθούν στην Επιτροπή Επεξεργασίας του Νομοσχεδίου πριν από τη Συνεδρίασή της 3ης Ιουλίου 2014.

Στα Γενικά Θέματα συζητήθηκαν τα Δίκτυα Νεολαίας και η αδυναμία να δραστηριοποιηθούν πάνω στους στόχους που είχαν θέσει αλλά και η αδρανοποίηση τους λόγω της κατάστασης που δημιουργήθηκε γενικά στο ΣΑΕ τα τελευταία τρία χρόνια.

Ακόμα συζητήθηκαν και η ενίσχυση των εκδηλώσεων της Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα ( ΣΕΚΑ)τον ερχόμενο Ιούλη με τη συμπλήρωση 40 χρόνων τουρκικής εισβολής και κατοχής στην Μεγαλόνησο και δραστηριοποίηση των Οργανώσεων για ενεργό συμμετοχή ειδικά στις πορείες διαμαρτυρίας στην Περιφέρεια.

ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής

30 Ιουνίου 2014

 

Login Form


Lost Password?