Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής. Ιούνιος 2016

Σύδνευ, 2 Ιουνίου 2016

Προς Ομογενειακούς Οργανισμούς:

Αγαπητά Μέλη/συμπτριώτισσες και συμπατριώτες,

Σας Κάνουμε γνωστό ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Ιουνίου 2016 και ώρα 1.00 μμ στην Κυπριακή Κοινότητα ΝΝΟ,

58-76 Stanmore Rd Stanmore με θέματα ημερήσια διάταξης τα παρακάτω:

  1. Ανάγνωση και έγκριση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης 27/6/15
  2. Έγκριση Οικονομικών για την χρονική περίοδο 1/1/15-31/12/15
  3. Αναφορά Συντονιστικού Συμβουλίου για δραστηριότητες και την πορεία του ΣΑΕ
  4. Διορισμός Ορκωτού λογιστή για το τρέχον Οικονομικό έτος.
  5. Διάφορα θέματα σε σχέση με το ΣΑΕ.

Η Γενική συνέλευση είναι ανοιχτή σε κάθε συμπάροικο αλλά για θέματα που απαιτούνται ψηφοφορίες, δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι αντιπρόσωποι των Οργανώσεων/μελών του ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής που έχουν οριστεί από τις οργανώσεις τους σύμφωνα με το σχετικό έντυπο « Α» που στάλθηκε στις Ομοσπονδίες..

Η συμμετοχή σας στις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης θα συμβάλει στο να δρομολογηθούν οι σωστές κατευθύνσεις πάνω στα θέματα και ζητήματα που απασχολούν την ομογένεια στην περιφέρειά Ωκεανίας αλλά και για την μελλοντική πορεία του θεσμικού οργάνου ειδικότερα στο χώρο δραστηριοποίησή μας.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς

Γιώργος Αγγελόπουλος

Συντονιστής

ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής